DESYRE

DETECTION SYSTEMS REPAIRING

 

Naša spoločnosť vykonáva činnosti v oblasti obslužno-servisných služieb zariadení na detekciu jadrových a rádioaktívnych materiálov. V spolupráci s Ministerstvom energetiky USA vykonáva funkciu implementačnej agentúry programu NSDD (Nuclear Smuggling Detection and Deterrence). Tento program je zameraný na posilnenie schopnosti odhaľovania nazákonných prepráv jadrových a rádioaktívnych materiálov pomocou špeciálnych detekčných zariadení. V rámci tejto činnosti vykonáva najmä: 

 • podporu, výskumu, vývoja, výroby a logistiky špeciálnych detekčných zariadení
 • podporu prezentácií, školení, workshopov
 • servis detekčných zariadení
 • výmeny hardvérovývh prvkov
 • aktualizácie softvérových vybavení
 • ďalšie potrebné činnosti na implementáciu programu NSDD 

Cieľoví užívatelia

 • Finančná správa
 • Colná služba
 • Ochrana hraníc
 • Policajný zbor
 • Civilná ochrana
 • Orgány jadrového dozoru
 • Iní

 

Implementácia 

 

dnes už v 28 krajinách sveta

Afganistan, Azerbajdžan, Bulharsko, Česká republika, Djibuti, Estónsko, Filipíny, Grécko, Gruzínsko, Chorvátsko, Izrael, Irak, Jordánsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Tadžikistan, Turecko, Ukraina, USA.

 

Servis

Slovensko

Maďarsko

 

MDS - prvá stovka