Spoľahlivý partner

15.04.2017 12:11

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia spoľahlivosti našej spoločnosti v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich z verejného obstarávania. Za rok 2016 sme boli opäť vyhlásení ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER".