Spoľahlivý partner

15.04.2015 13:32

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia spoľahlivosti našej spoločnosti v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich z verejného obstarávania. Za rok 2014 sme boli vyhlásení ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER".